Toimetamine ja tõlkimine Tartus


 

Aarum ATB OÜ, reg nr 12708069
Riia 4 PK 154, Tartu 51004
GSM +372 5590 5525
kairit[ät]keeletoimetajad.ee
www.keeletoimetajad.ee

Olen ettevõtjana tegutsenud alates 2007. aastast. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on eestikeelsete tekstide keeleline ja tehniline toimetamine.

MIKS PEAKSITE OMA MÕTTETÖÖ VILJA
JUST MINULE TOIMETADA USALDAMA?

Loevad kogemused!
Olen aastaid töötanud kirjastuses ja mitme ajalehe juures keele- ning tehnilise toimetajana.

Loeb asjatundlikkus!
Teie tekste toimetab filoloogiamagister eesti keele alal, kel seljataga õpingud Tartu ja Helsingi ülikoolis ning teadlasetöö eesti keele instituudis. Tekstide tõlkijatena on abiks asjatundlikud kõrgharidusega filoloogid.

Loeb silmaring!
Olen Tartu ülikoolis õppinud bioloogiat, hiljem filoloogiat (peaaine eesti keel, kõrvalained kirjandus ja Eesti ajalugu). Lõpetasin õpingud eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrina (4 + 2), spetsialiseerudes isikunimeteadusele (raamat "Eesti priinimed. Jaani kihelkond"). Peale selle olen Naiskodukaitse tegevliige, läbinud sõduri baaskursuse Kaitseliidu Tartu malevas. Käsitlegu tekst Vana-Egiptuse ajalugu, soontaimede süstemaatikat, TT-granaadiheitja Carl Gustav hingeelu või inimese geneetika peensusi – ma saan hakkama!

Loeb kvaliteet!
Loomult korraarmastaja, ei kannata ma vigu ega lohakust. Võite olla kindlad, et Teie tekstist on suure hoolega välja nopitud nii kogemata tehtud tähevead, eksimised õigekirjareeglite vastu kui ka stiilikonarused. Tabelid-joonised on paigas, pealkirjastiilid ühtlustatud, sisukord vastab sisule. Mis peamine – olete üksiti leidnud oma kirjutisele pädeva sisutoimetaja, kel on tavaks kontrollida üle näiteks nimede õigekiri või vajalikul ja autori mainest hoolival määral kahelda faktide õigsuses, kuni needki võimalusel kontrollitud. Ma hoolin Teie tekstist samavõrd kui Te ise!

Loeb kiirus!
Tähtsustan elus töökust ja pean auasjaks täita endale võetud kohustusi. Ma ei anna Teile tähtaega, millest ei suuda kinni pidada. Te saate töö kätte kokkulepitud ajal!

Loevad töövahendid!
Te ei pea muretsema selle pärast, kuidas oma tekste saata – võite need saata nii tigu- kui välkpostiga, nii CD-l kui DVD-l, nii MS Office Wordi kui ka Open Office’i formaadis failidena, nii öösel kui päeval… Ka printimisvõimalus on olemas.

Loeb raha!
Jah, tõesti, kuid peamine on oma tööst ja selle tulemustest rõõmu tunda, teha tööd südamega ja parimal moel. Võite olla kindlad, et Teie tekste toimetatakse eeskätt südamega ja alles seejärel rahale mõeldes. Hinnakiri kajastab üldist oodatavat töötasu, mille üle annab läbi rääkida. Kindlasti saate oma raha eest rohkem, kui oskate oodata – heas mõttes!

MEELDIVATE KOHTUMISTENI!

Kairit Henno
GSM +372 5590 5525
kairit[at]keeletoimetajad.ee

 

 


Kairit Henno, Riia 4 PK 154, Tartu 51004
GSM +372 5590 5525, kairit[at]keeletoimetajad.ee