Toimetamine ja tõlkimine Tartus


 

Kuna pean liigagi tihti vastama küsimusele, kuidas ma ometi söandan meie armsat vabariiki kirjutada väiketähelisena, s.t "Eesti vabariik", mitte "Eesti Vabariik", siis olgu suuvaeva vähendamiseks siinkohal antud kaks linki eesti keele instituudi (ja mitte Eesti Keele Instituudi!) keelenõuandjate artiklitele:

Kas suurtähel on tähtsust?
Austus ei sõltu algustähest

Mõningaid tööriistu veel, mida kasutan ja soovitan kasutada:

Eesti keele instituudi keelenõuanne

Õigekeelsussõnaraamat

Eesti keele seletav sõnaraamat

Tekstikorpus

Koolitusmaterjal

Kohanimeandmebaas KNAB

Eesti taimenimed

Eesti imetajanimetused

Eesti lindude nimestik

Terminisõnastikke veebis

EKI keelevara

Vene-eesti sõnaraamat

Keeleveeb

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kairit Henno, Riia 4 PK 154, Tartu 51004
GSM +372 5590 5525, kairit[at]keeletoimetajad.ee